28/8/10

Les autonomies, la culpa de que Catalunya no surti de la crisi

Recentment, ha sortit publicat en un diari de Suïssa el fet que Catalunya hagi estat en una crisi econòmica de la qual encara no se n'ha recuperat, ha estat per culpa de l'estat autonòmic i del sistema de solidaritqat que hi ha entre comunitats autònomes.
Doncs bé, això és una realitat i és així.
Si Catalunya no tingués una balança fiscal tant negativa i pogués disposar dels diners que realment li pertoquen, no hauria estat perdent any rere any el poder econòmic que ha perdut fins al punt que d'altres comunitats més afavorides, com Madrid, han igualat al principat. Que potser és perquè és la capital?
Però no només és Catalunya com a país la que té menys diners dels que li pertoquen, també és una qüestió de les persones, ja que s'ha demostrat que si Catalunya tingués un estat sobirà, les retencions que hi hauria als nostres sous serien més baixes i per tant els ingressos nets de cada treballador serien més elevats.
Deixaré els dos enllaços (article del diari suïs i càlcul de nòmina del CCN) per qui estigui interessat en veure el que perd cada mes quan rep la seva nòmina.
Notícia diari suïs
Nòmina CCN

1 comentari:

Quim Amorós Le-Roux ha dit...

Està clar que estem patint des de fa una pila d'anys un espoli per part de l'estat espanyol.
I això algun dia s'ha d'acabar. Els catalans esdevindrem sobirans ben aviat perquè així ho decidirà el poble en sufragi universal